outsourcing

Co je outsourcing v našem pojetí?Pro řadu českých podniků je již neúnosné a pro mnohé dokonce
nepředstavitelné (finančně i personálně), aby zajišťovaly
veškeré informační procesy dlouhodobě na požadované úrovni
vlastními silami. Díky svému zaměření především na služby a
dlouholeté firemní historii nabídky outsourcingových služeb může
Getronics nabídnout tyto služby na skutečně špičkové úrovni.
Vždy uplatňujeme na míru šitý přístup k realizaci záměru.
Obvykle je postup realizace outsourcingového záměru členěn do
fází

 • Strategická analýza
 • Transformace
 • Testování
 • Plná funkcionalita

Nejvýznamnější motivy pro outsourcing

Věcné

 • Soustředění se na hlavní předmět podnikání
 • Podstatné snížení rizika úniku interních informací
 • Přenesení rizik na poskytovatele
 • Odstranění problémů s legalizací SW
 • Garantovaná úroveň služeb

Organizační

 • Zjednodušení manažerské práce
 • Zvýšení pružnosti
 • Snížení počtu pracovníků

Finanční

 • Zprůhlednění a snížení nákladů na IT
 • Předvídatelné náklady a kontrolovatelné výdaje IT
 • Uvolnění investičních zdrojů pro jiné účely
 • Nedostatek IT odborníků
 • Rozložení počáteční investice do měsíčních plateb

Konkurenční

 • Získání konkurenčních výhod

Základní bariéry outsourcingu

 • Překonání obav a eliminování rizik spojených s vyčleněním informačního systému na externí subjekt
 • Nastavení kvalitního rozhraní mezi poskytovanými službami a interními procesy zákazníka atd.
 • Obavy z „levné“ pracovní síly
 • Interní neznalost reálných nákladů na informatiku

Kompletní outsourcing infrastruktury

Z pohledu rozsahu služeb poskytujeme jak kompletní outsourcing
(s převzetím všech zdrojů a úplné zodpovědnosti za celý IS), tak
dílčí outsourcing částí informačních systémů nebo služeb.
Nejžádanější služby v oblasti informační a komunikační
infrastruktury jsou celosvětově dodávány prostřednictvím
jednotně definovaného konceptu podle metodologie ITIL pod
obchodním názvem NetWorkPlaceTM. Součástí tohoto rámce je
ucelená řada typizovaných služeb outsourcingového typu – např.
správa desktopů a serverů, správa sítě, Managed Service Desk,
Asset Management, Continuity Management, COE Support atd.
Getronics se v České republice zaměřuje zejména na parciální
outsourcingové služby v oblasti provozu a správy počítačové
infrastruktury. Naší českou specialitou je outsourcing
digitalizace archivu.

Outsourcing servisních služeb

Poskytujeme pomoc při vývoji a implementaci vhodné strategie
informačních technologií se záměrem podporovat obchodní aktivity
zákazníka. Jsme schopni převzít odpovědnost za provoz celé jeho
IT infrastruktury. Díky síti poboček v České republice můžeme
zajistit velmi kvalitní servis veškeré IT infrastruktury včetně
jejího strategického rozvoje. Mezi nejběžnější servisní služby
patří zejména:

 • vyhledání a odstranění závady na zařízení IT
 • zprovoznění a předání zařízení IT
 • administrace provozu zařízení IT
 • podpora uživatelů
 • hlášení závad na zařízení IT, kontrola odstranění vzniklé závady
 • údržba a pravidelné preventivní kontroly uživatelských zařízení IT
 • konzultační a projektové služby
 • plánování a zabezpečení rozvoje výpočetního systému