Barracuda E-mailová bezpečnost:

Barracuda E-mail spam Firewall:
Řídí veškerý příchozí a odchozí e-mailoví provoz a chrání tak před emailovými hrozbami a to především proti spoofing, phishing a malware útokům. Databáze je neustále aktualizována, a díky tomu je možná rychlá reakce na nové typy spamu. Pro komplexní řešení email managementu, lze využívat cloud a zařadit email do fronty, pokud je cíloví poštovní server nedostupný.

Služba E-mail spam Firewall není licencována na uživatele, ale objem zpracované e-mail komunikace, který je omezen pouze hardwarovými možnostmi vlastní jednotky.
Tuto službu lze využit i jako hostovanou službu Barracuda Email Security Service, která pak je provozována z technologického centra Barracuda Networks kde reagují na požadavky zákazníka na období a objem dat.

Barracuda Network Message Archive:
Spolehlivá archivace elektronické pošty a IM zpráv (Instant Messaging ) s možnostmi třídění a vyhledávání uchovávaných zpráv v reálném čase. Zařízení je nezávisle na softwarové platformě. Podpora funkce journaling u Microsoft Exchange a dalších nejčastěji nasazených e-mail serverů. Import PST souboru a dalších formátů složek starších e-mail klientů.

Služba Barracuda Message Archive není licencována na uživatele, ale na objem dat archivované e-mail komunikace, který je omezen pouze hardwarovými možnostmi vlastní jednotky. 

Barracuda Networks IM Firewall:
IM server pro výkonný Instant Messaging. Největší přednosti je rychlost reakce na nové typy virů díky nepřetržité aktualizaci technologického centra Barracuda.

Služba Barracuda Networks IM Firewall není licencována na uživatele, ale na objemu datového toku zprav, který je omezen pouze hardwarovými možnostmi vlastní jednotky.