Barracuda: Bezpečnost Webu

Barracuda Networks Web Filter: umožňuje bezpečně používat aplikace a nástroje on-line, bez vystavení škodlivého kódu šířeného webovým prostředím. Zamezuje tak šíření malware, virů a zamezením dalších nežádoucích webových služeb (YouTube, Facebook….) zamezuje snižování produktivity zaměstnanců. Pokročilé funkce zajistí, aby se firmy mohly přizpůsobovat novým požadavkům, jako je regulace sociální sítě, vzdálené filtrování, a viditelnost do SSL šifrované komunikace.
Služba Barracuda Web Filter není licencována na uživatele, ale na objemu filtrovaného webového obsahu, který je omezen pouze hardwarovými možnostmi vlastní jednotky.
Tuto službu lze využit i jako hostovanou službu
Barracuda Networks Web Security Flex, která je pak provozována z technologického centra Barracuda Network kde reaguji na požadavky zákazníka na období a objem dat.

Barracuda Network Web Application Firewall: komplexní řešení bezpečnosti webových serverů a aplikací proti útokům na slabá místa, proti neautorizovaným přístupům, zcizování dat z interních databází a útokům jako např. DoS. Zařízení řeší i autentizaci vzdálených uživatelů, akceleraci provozu SSL a rozložení zátěže). Přednosti tohoto systému je rychlost reakce na nové typy útoků díky nepřetržité aktualizaci z technologického centra Barracuda.
Služba Barracuda Network Web Application Firewallnení licencována na uživatele, ale na objemu filtrovaného webového prostředí, který je omezen pouze hardwarovými možnostmi vlastní jednotky.