Barracuda: Záloha Dat

Barracuda Networks Backup Server a Backup Service: integrované řešení pro zálohování dat a pro obnovu dat ze zálohy při havárii. Kombinací lokálního i externího úložiště dat zajišťuje Serveru jak lokální rychlou záchranu dat obnovením z vestavěného úložiště, tak jistotu záchranu dat ze vzdálené zálohy dat pro případ rozsáhlejší havárie. Ukládání dat mimo vlastní infrastrukturu doplňuje služba Barracuda Backup Service. Pro zálohování používá řešení standardizovaný protokol pro přístup přímo ke sdíleným diskům bez nutnosti instalace software na zálohovaný server.
Služba Barracuda Backup Server není licencována na uživatele, ale na objemu zálohovaných dat, který je omezen pouze hardwarovými možnostmi vlastní jednotky.